Filter
 • Spol
 • Vrsta artikla
 • Brand
 • Boja
 • Cijena (KN)
  Od
  Do
 • Veličine obuće
 • Ostale veličine

Novosti

Loyalty card

Opći uvjeti članstva i sudjelovanja u NOSS Loyalty Card programu

 

UVOD

Ovim Općim uvjetima članstva i sudjelovanja u NOSS Loyalty Card programu (dalje u tekstu: Opći uvjeti) uređuju se pravila i uvjeti pod kojima KATAPULT d.o.o., Zagreb, Ulica Gordana Lederera 4, OIB: 48566967897 (dalje u tekstu: KATAPULT d.o.o.) omogućava sudjelovanje u NOSS Loyalty Card programu. 

Na odnos između KATAPULT d.o.o. kao izdavatelja NOSS Loyalty Card kartice i člana NOSS Loyalty Card programa (dalje u tekstu: član) primjenjuju se ovi Opći uvjeti, te Opća pravila o izdavanju i korištenju NOSS Loyalty Card kartice, a na sve druge međusobne odnose koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima na odgovarajući način se primjenjuju važeći propisi Republike Hrvatske.

 

ČLANSTVO U NOSS Loyalty Card programu

Član NOSS Loyalty Card programa može postati svaka punoljetna fizička osoba koja dobrovoljno ispuni NOSS Loyalty Card pristupnicu, čime daje svoju izričitu suglasnost i privolu za učlanjenje u NOSS Loyalty Card program.

 

Ispunjavanje pristupnice (dalje u tekstu: pristupnica) moguće je na ovaj način:

Svatko tko želi postati član dužan je točno, istinito i potpuno ispuniti sve obvezne podatke na pristupnici, te mora prihvatiti ove Opće uvjete, zatim Opća pravila o izdavanju i korištenju NOSS Loyalty Card kartice te Politiku zaštite privatnosti. U slučaju pogrešaka nastalih zbog netočnih i nepotpunih podataka, KATAPULT d.o.o. ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu koja bi mogla po toj osnovi nastati za člana.

 

Prilikom ispunjavanja pristupnice može se odabrati opcija da li član želi primati promotivne i informativne materijale (newsletter) društva KATAPULT d.o.o. Primanje promotivnih i informativnih materijala ovisi isključivo o volji i želji člana, te svoju privolu za primanje promotivnih i informativnih materijala član uvijek može opozvati.

 

KATAPULT d.o.o. zadržava pravo uskratiti članu pristup NOSS Loyalty Card programu ako primijeti neovlaštenu uporabu korisničkih podataka o čemu će bez odgode obavijestiti člana. Ukoliko član primijeti neovlašteno i nezakonito korištenje svojih pristupnih podataka od strane treće osobe dužan je o tome odmah obavijestiti KATAPULT d.o.o.

 

Učlanjenje u NOSS Loyalty Card program je besplatno.

 

OSTVARIVANJE POGODNOSTI

NOSS Loyalty Card kartica je kartica lojalnosti koja svim članovima NOSS Loyalty Card programa i nositeljima NOSS Loyalty Card kartice omogućava dodatne pogodnosti koje mogu iskoristiti prilikom kupnje putem web trgovine. 

Učlanjenjem u NOSS Loyalty Card program, prilikom prve kupnje, član stječe jednokratni popust na iznos prve kupnje. Vrijednost prve kupnje također ulazi u NOSS Loyalty Card program bodovanja.

Član dobiva popust  od minimalno 5% prilikom kupovine u web trgovini neovisno o načinu plaćanja. 

Član ostvaruje bodove po modelu 1 potrošena kuna = 1 bod za sve načine plaćanja.

Najviši mogući popust koji član može ostvariti tijekom godine dana je 10%.

Visina popusta koji član ostvaruje definirana je niže u tablici bodovnih razreda i pripadajućih popusta. 


BODOVI

   RAZRED   

WEB
  (svi načini plaćanja)  

do 999 0 5%
1000 - 1999 1 6%
2000 - 2999 2 7%
3000 - 3999 3 8%
4000 - 4999 4 9%
5000 - 5999 5 10%

 

Prva godina članstva obuhvaća obračunsko razdoblje koje traje godinu dana računajući od dana učlanjenja, te u tom razdoblju član ostvaruje pravo popusta ovisno o sakupljenim bodovima. 

Ako član i nakon isteka prve godine članstva koje traje godinu dana od dana učlanjenja, pisanim putem ne izjavi da više ne želi biti član, članstvo u NOSS Loyalty Card programu se automatski obnavlja i traje do opoziva bilo koje strane.

Svi ostvareni bodovi zbrajaju se do kraja obračunskog razdoblja koje traje godinu dana od trenutka učlanjenja. Na kraju tog obračunskog razdoblja član ostvaruje popust za sljedeće razdoblje u visini popusta određenog za razred u koji se plasirao temeljem svih bodova iz prethodnog razdoblja. 

Na početku novog obračunskog razdoblja član počinje iznova skupljati bodove, a ostvaruje popust u visini određenog razreda u koji se plasirao u prethodnom obračunskom razdoblju. Ako u tekućem obračunskom razdoblju, ovisno o sakupljenim bodovima, član ostvari pravo na veći popust od popusta koji je ostvario u prethodnom obračunskom razdoblju, član im pravo koristiti popust tekućeg obračunskog razdoblja od trenutka kad je taj popust stekao. 

Ovisno o skupljenim bodovima član ostvaruje prelazak u viši razred. 

Loyalty popust vrijedi prilikom plaćanja svim poklon bonovima i putem nagradnih programa naših poslovnih partnera. 

Član može svoje bodovno stanje provjeriti putem web-a ili upitom na e-mail: loyaltycard@noss.hr

Za korištenje popusta za kupovinu putem webshopa član se mora prijaviti putem linka https://www.noss.hr/hr/prijava/ na način da navede svoj e-mail i lozinku.

Navedeni popusti iskoristivi su na cijeli NOSS asortiman osim za artikle za koje će biti izričito navedeno drugačije.

U slučaju bilo kakvih tehničkih poteškoća ili više sile koja otežava rad računalnog sustava koji podržava rad NOSS Loyalty Card kartice odnosno obrade podataka u svrhu evidentiranja kupnje i primjene pogodnosti, KATAPULT d.o.o. ne snosi odgovornost za period poremećaja sustava te ne osigurava naknadi upis kupnje i/ili primjenu pogodnosti. KATAPULT d.o.o. nije odgovoran za moguću štetu koja bi mogla nastati za imatelja NOSS Loyalty Card kartice zbog mogućih tehničkih poteškoća i više sile koji otežavaju rad računalnog sustava – podršku NOSS Loyalty Card kartice. 


PRESTANAK ČLANSTVA

NOSS Loyalty Card članstvo vrijedi sve do pisanog opoziva člana u NOSS Loyalty Card programu. Slobodnom voljom za istupanje iz NOSS Loyalty Card programa prestaje članstvo. 

Smatra se da članstvo u NOSS Loyalty Card programu prestaje na dan kada KATAPULT d.o.o. primi pisanu izjavu člana o izlasku (istupanju). Ukoliko na taj dan na kartici postoje moguće neiskorištene pogodnosti (bodovi) smatra se da ih je član izlaskom otkazao. Član svoje pogodnosti može iskoristiti sve dok KATAPULT d.o.o. ne primi izjavu člana o izlasku (istupanju) iz Loyalty programa. 

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Sudjelovanje u NOSS Loyalty Card programu je dobrovoljno, a ispunjavanjem pristupnice na gore navedeni način, član daje svoju izričitu privolu za prikupljanje, daljnju obradu i korištenje njegovih osobnih podataka navedenih na pristupnici za potrebe evidencije članova NOSS Loyalty Card programa, a u svrhu ostvarivanja članskih pogodnosti.

Član je dužan bez odgode obavijestiti KATAPULT d.o.o. o svakoj promjeni svojih osobnih podataka u skladu sa pravilima Politike zaštite privatnosti koja je objavljena na  https://www.noss.hr/hr/politika-zastite-privatnosti/d78/.

KATAPULT d.o.o. će prikupljati, obrađivati, koristiti i čuvati osobne podatke svojih članova u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), ovim Općim uvjetima te Politikom zaštite privatnosti (https://www.noss.hr/hr/politika-zastite-privatnosti/d78/) i drugim aktima i propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka. 

Dodatne informacije u vezi s obradom osobnih podataka i zaštitom osobnih podataka sastavni su dio Općih pravila o izdavanju i korištenju NOSS Loyalty Card kartice.

 

RJEŠAVANJE SPOROVA I MJERODAVNO PRAVO

Spor koji bi proizašao iz tumačenja i primjene ovih Općih uvjeta, KATAPULT d.o.o. i član nastojat će riješiti mirnim putem. 

Za rješavanje sporova koje nije moguće riješiti mirnim putem određuje se stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Ovi Opći uvjeti tumačit će se u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske.

 

IZMJENE OPĆIH UVJETA

KATAPULT d.o.o. zadržava pravo u svakom trenutku izmijeniti ili ukinuti ove Opće uvjete, o čemu će svi članovi biti obaviješteni objavom Općih uvjeta na https://www.noss.hr/hr/loyalty-card/d67/. O Općim uvjetima, kao i njihovim promjenama, članovi mogu biti obaviješteni i putem e-maila, newslettera i/ili na prodajnom mjestu od strane prodavača.

Javnom objavom Općih uvjeta, uključujući i njihove izmjene, na https://www.noss.hr/hr/loyalty-card/d67/ smatra se da je član upoznat sa važećim Općim uvjetima.

Smatrat će se da je član prihvatio izmjene i dopune Općih uvjeta, ukoliko je nakon objave Općih uvjeta na https://www.noss.hr/hr/loyalty-card/d67/ i njihova stupanja na snagu koristio NOSS Loyalty Card karticu.

 

ZAVRŠENE ODREDBE

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na sve članove NOSS Loyaty Card programa. 

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu 1. kolovoza 2020. godine.

loyalty card
Skupljaj bodove i ostvari popuste! Saznaj više!
Učlani se ...
 • Air Jordan
 • Nike
 • adidas
 • Timberland
 • PUMA
 • Reebok
 • Buffalo
 • New Balance
 • Diadora
 • Converse
 • Saucony
 • Alife
 • Jason Markk
 • Dr. Martens
 • Goorin Bros
 • Montana
 • DC
 • New Era
 • Mitchell and Ness
 • Sneaky
 • Sprayground
Katapult d.o.o. - Gordana Lederera 4 - Zagreb - Webshop - kontakt telefon: +385 (0)1 6400 739 - Email: webshop@noss.hr radno vrijeme pon-pet 08:00 do 16:00